Anpassningsbara stödsystem för riskanalys, incidenthantering och revision

Stöd för systematiskt risk- och tillsynsarbete

Isap utvecklar, marknadsför och säljer programvara för bland annat incidenthantering och revision. Våra system används idag inom ett flertal områden men framför allt för riskhantering och med arbete gällande informationssäkerhet. Isap har funnits i trettio år och har idag kunder i Sverige, Norge och Brasilien.

Isap Risk

Ett stöd för riskanalys som är lätt att anpassa till olika organisationers lokala krav och detaljerade modeller.

Läs mer

Isap Incident

En lösning för rapportering, analys och hantering av tillbud och incidenter i ett och samma gränssnitt.

Läs mer

Isap Revision

En flexibel och kundanpassad datainsamling som kan ske intervjubaserat eller genom självskattning.

Läs mer

En programvara med möjligheter

Oavsett om er organisation är i behov av Isap Risk, Isap Incident eller Isap Revision har ni möjlighet att använda produkten utifrån era unika behov.

• Samla strukturerat in data från många användare i flera nivåer. Varje nivå har också möjlighet att addera egna slutsatser utan att grunddatan påverkas. Vilket innebär unika möjligheter till analys av grunddata.

• Blanda kvantitativ och kvalitativ data vilket möjliggör trendanalys över tid. Något som annars kan vara en utmaning om rapporter är textbaserade.

• Ärendehantera direkt i samma mjukvara.

• Gör statistiska uttag och säkerställa kvaliteten i analyserad data genom att er data samlas strukturerat i en databas.

• Svara snabbt på remisser och frågeställningar utifrån tidigare insamlad data.

• Få möjlighet att genom vår erfarenhet, dataslussning och användande av olika informationsklasser stötta en insamlingsprocess där olika samhällsaktörer använder olika miljöer men har tillgång till samma verktyg och process.