Vi skyddar det digitala samhället

Genom våra tre affärsområden bygger, underhåller och upprätthåller vi tryggare it-miljöer

Isap

Isap utvecklar stödsystem för riskanalys, incidenthantering och revision som enkelt anpassas till olika verksamhetsområden.

Läs mer

Pansardata

Pansardata erbjuder produkter som underlättar design, utveckling och drift av IT-system med hög säkerhetsnivå.

Läs mer

West Code Solutions

West Code Solutions erbjuder konsulttjänster inom de flesta områden inom informations-, IT- och cybersäkerhet.

Läs mer

Skyddar din organisations digitala liv

West Code Group är en företagsgrupp som verkar inom säkerhetsområdet. Till våra uppdragsgivare levererar vi spetskompetens inom säkerhetsskydd, informations-, IT- och cybersäkerhet.

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre affärsområden; Isap, Pansardata och West Code Solutions. Som helhet levererar vi såväl programvaror som hårdvara och expertkompetens vilket ger oss unika möjligheter att skapa helhetslösningar inom området digital säkerhet.

Vi är ett helsvenskt bolag som ägs av verksamhetens grundare och nyckelmedarbetare.