SIEM – Security Information and Event Management

Har ni rätt verktyg för att upptäcka och stoppa intrångsförsök och veta vad som har hänt när de inträffar?