Kvalitetssäkrade uppdateringar

Även en säkerhetsklassad och isolerad datormiljö kräver upp- daterade program. Med vår uppdateringstjänst PD Update levererar vi testade och kvalitetssäkrade uppdateringar till våra uppdragsgivare.
För att säkerställa att uppdateringarna sedan enkelt kan implementeras sätter vi först upp en testmiljö i vår verksamhet för att säkerställa att de fungerar i er befintliga struktur.

Produktblad