Produkter för IT-system med hög säkerhet

Tjänst- och hårdvaruprodukter med hög säkerhet

Pansardata erbjuder tjänste- och hårdvaruprodukter som tillgodoser behov som många system med hög säkerhetsnivå har. Därigenom kan kunderna dra nytta av stordriftsfördelar vid t ex säkerhetskontroller, färdigställande av uppdateringspaket, lösningar för dataslussning och förvaltningsrutiner

Våra produkter

PD Crypto Admin är en abonnemangstjänst för förvaltning
av transportkrypton där hög assurans är avgörande.

Läs mer

Med vår uppdateringstjänst PD Update levererar vi testade och kvalitetssäkrade uppdateringar till våra uppdragsgivare.

Läs mer

PD Crypto Admin är en abonnemangstjänst för förvaltning
av transportkrypton där hög assurans är avgörande.

Läs mer

Med vår uppdateringstjänst PD Update levererar vi testade och kvalitetssäkrade uppdateringar till våra uppdragsgivare.

Läs mer

PD Monitor är en kombination av hård- och mjukvara för övervakning av isolerade system.

Läs mer

PD Sentry är en diodlänk som möjliggör envägskommunikation från ett isolerat system.

Läs mer