Införskaffa Isap inom ramen för LOU

Som kommun, region eller myndighet finns det olika vägar att upphandla Isaps programvara och tjänster (dessa passar i de flesta fall även statligt, kommunalt eller regionalt ägda bolag).

Driver du verksamhet i Norge? Kontakta vår norska återförsäljare CGI.

1. Avropa Isap genom ramavtal

Genom att ni som myndighet, region eller kommun är anslutna till olika ramavtal kan ni nyttja det till avrop av Isap. Olika ramavtal täcker olika områden och Isap samarbetar med flera ramavtalsleverantörer. Kontakta oss för mer information om vad som passar era behov.


2. Avropa Isap genom eget licenspartneravtal

Har ni som myndighet, region eller kommun upphandlat ett eget licenspartneravtal kan ni normalt sett avropa utifrån det avtalet.


3. Genom upphandling

För myndigheter, regioner och kommuner går det även att upphandla Isap genom öppet förfarande (en upphandling där alla intresserade leverantörer får lämna anbud), ett selektivt förfarande (där leverantörer får ansöka om att delta i upphandlingen) eller ett så kallat förhandlat förfarande (där ni bjuder in utvalda leverantörer att förhandla om förbättringar i dina anbud).


Ladda ner PDF med information om att införskaffa Isap inom ramen för LOU.

Kontakta oss för mer information

Vi presenterar gärna vår egenutvecklade mjukvara för att ge er en bild av de funktioner den kan hjälpa er med. 

Boka demoKontakta oss